Gastenboek

  • 11-08-2019 - Op de Hippiemarkt in Renesse 3 leuke armbandjes gekocht. Eigenaresse...  lees meer
  • 01-11-2018 - Jullie waren vandaag geweldig op de kreadoe!
    Heb erg leuke armbandjes...  lees meer
  • 12-09-2018 - Super leuke winkel in Eerbeek. goed geholpen en super blij...  lees meer
Plaats een bericht

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Algemeen voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Artikel 1: KOOP EN INSCHRIJVING

1.1 T-Style Jewelry behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

1.2 Alle vermelde prijzen op de website zijn in Euro`s en inclusief BTW.

Afhankelijk van de betaalmethode kunnen de prijzen variëren.

1.3 Bestellen:

Over uw bestelling kunt u navraag doen bij T-Style Jewelry, tel 0637131159 of e-mail : info@t-stylejewelry.nl. Vermeld wel het bestelnummer.
T-Style Jewelry kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve leveringen veroorzaakt door onduidelijkheden op het bestelformulier.
T-Style Jewelry behoudt het recht om zonder opgaaf van redenen bestellingen te weigeren.
Bestellingen worden geleverd uit voorraad.
Indien uw bestelling uit meerdere artikelen bestaat, zal dit indien gewenst als 1 opdracht worden behandeld.
U krijgt na de bestelling een e-mail met daarin een bevestiging van de uiteindelijk te leveren goederen en het totaalbedrag Deze goederen worden
voor u gereserveerd.

Artikel 2: BETALING

2.1 Na ontvangst van een bestelling stuurt T-Style Jewelry u een bevestigingsmail met daarin de lijst van bestelde voorwerpen, de verzendkosten, en het totaalbedrag. Het aankoopbedrag dient o.v.v. ordernummer en afleveradres binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bevestigingsmail bijgeschreven te zijn op Rabobank 154179841 t.n.v. T-Style Jewelry, te Eerbeek.

2.2 Bestellingen die niet binnen 7 dagen na verzending van de bevestigingsmail zijn voldaan komen te vervallen.

Artikel 3: LEVERING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

3.1 Levering van de artikelen geschiedt in een luchtkussen envolope via TNT-post als normale binnenlandse verzending. De gebruikelijke duur van het transport is 2 à 3 werkdagen. De hoogte van de verzendkosten is afhankelijk van de gekozen verzendwijze; dit kunt u aangeven op het bestelformulier.

3.2 De zending zal worden verzonden naar het afleveradres dat bij bestelling is opgegeven. De koper is verantwoordelijk voor het juist en volledig opgeven van het afleveradres.

3.2a Het verzenden via gewoon post is als de bestelling is zoek geraakt de verantwoording van de afnemer.
Minst de bestelling niet per pakketpost is verstuurd.

3.3 De bestelling kan ook op afspraak worden afgehaald in Eerbeek.

3.4 De door T-Style Jewelry opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

3.5 T-Style Jewelry verplicht zich jegens de koper om de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als overeengekomen.

3.6 Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan T-Style Jewelry verschuldigd bent, heeft voldaan.

Artikel 4: AANSPRAKELIJKHEID

4.1 T-Style Jewelry is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel aan personen welke is veroorzaakt door het dragen van door T-Style Jewelry geleverde producten.

4.2 Schade aan een artikel ontstaan ten gevolge van onjuist gebruik van dit artikel is voor rekening van afnemer.


Artikel 5: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

5.1 Ten aanzien van juridische geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

5.2 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is Nederlands recht toepasselijk.

5.3 T-Style Jewelry behoud zich het recht op het doorvoeren van prijswijzigingen.

5.4 T-Style Jewelry behoud zich het recht deze voorwaarden te wijzigen naar eigen inzicht zonder hierover verantwoording af te leggen aan derden.

5.5 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de foto`s. De kleur van de op de foto`s getoonde artikelen kunnen enigsinds afwijken. De in de tekst aangegeven maten zijn \\\\\\\"circa\\\\\\\" maten.

5.6 Alle foto`s en teksten zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming.

Artikel 6: PRIVACY VERKLARING

6.1 T-Style Jewelry zal bij het registreren, gebruiken en verwerken van uw persoonlijke gegevens alle wettelijke voorschriften in acht nemen.

Artikel 7: ADRES EN INSCHRIJVING VAN KAMER VAN KOOPHANDEL

7.1 Vestigingsadres:

T-Style Jewelry
Eerbeek
0637131159
8.2 T-Style Jewelry staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 50843486
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)